ضمانت اصالت کالا

پیش از آنکه کالایی به انبار پایاگستر وارد شود،اصالت آن کامل ارزیابی می‌شود تا محصولی که به‌ دست شما می‌رسد در بهترین کیفیت و حالت خود باشد.

به همین منظور پیشرو موبایل ضمانت مادام العمر اصالت کالا را ارائه میدهد.

هر زمان که عدم اصالت کالای خریداری شده به شما ثابت شد،جهت بررسی بیشتر و بازگشت کالا با پشتیبانی تماس بگیرید.در صورت تایید عدم اصالت کالا توسط کارشناس مبلغ کالای خریداری شده همراه با تمام هزینه های اثبات عدم اصالت کالا پرداخت خواهد شد.